vr. jun 14th, 2024

In veel kerken worden in de Stille Week avond-vespers gehouden, vaak geleid door leden van de gemeente. Anton Van Dijken was jarenlang voorganger: “De meest indrukwekkende Vesper die ik mocht leiden was in 2016, op de dag van de aanslagen in Brussel. Mijn overdenking, over Lucas 4 waarin Jezus op de proef werd gesteld door de duivel, herschreef ik die dag volledig.”

Jezus op de proef gesteld

Bij de tekst die we zojuist lazen uit Lucas 4 denk je al snel aan de uitdrukking: “je ziel aan de duivel verkopen”. Toen ik, uit nieuwsgierigheid, op het internet ging kijken waar deze uitdrukking eigenlijk vandaan komt, kwam ik op diverse sites terecht en daar vind je vooral definities van “de duivel” of “werktuigen van de duivel”.

Na het verschrikkelijke nieuws over de aanslagen in Brussel krijgt de term “werktuig van de duivel” voor mij weer een andere betekenis. Ik vraag mij af: wat gaat er om in de hoofden van terroristen? Kennen zij überhaupt het verschil tussen goed en kwaad?

Dat de duivel macht heeft is duidelijk. Immers, zonder macht zou Jezus zijn verleidingen niet hoeven te weerstaan. Er staat in Lucas 4 dat Jezus vol was van de Geest. Dat betekent in mijn ogen: Hij was tegen de duivel opgewassen; hij had zich voorbereid. Er wordt wel gezegd: “Een goede voorbereiding is het halve werk”. Jezus wist wat hem stond te gebeuren en maakte korte metten met de verleidingen die op z’n weg kwamen en bleef trouw aan zichzelf en aan God.

Vol zijn van de Geest betekent voor mij ook: met liefde de ander tegemoet gaan ipv met geweld. Medeleven tonen in de dialoog ipv je wantrouwen uiten.

Hoe zit het dan met de trouw aan de mensen om Jezus heen? Zijn volgelingen…. Leerde hij hen dat alles geoorloofd is, als het in Zijn Naam wordt gedaan? Zelfs geweld?

In mijn ogen was Jezus trouw aan mensen door hen liefdevol  te dienen; niet om gewelddadig over ze te heersen of hen regels op te leggen. Hij leerde de mensen om van elkaar te houden; er voor de ander te zijn. Als Jezus in deze tijd geleefd zou hebben zou hij dan, net als ik, gaan zoeken naar wie of wat een werktuig van de duivel zou kunnen zijn? Volgens mij zou hij zeggen: “mijn kind, ik heb mijn leven voor je gegeven zodat jij vrij mag zijn om te genieten van alles wat de schepping te bieden heeft. Ik zal je de weg wijzen door het moeras, ook als terreur je leven binnenkomt en de liefde ver weg lijkt. Mijn liefde en trouw zijn eeuwig..! Open je ogen voor de schoonheid van het leven!

Deze week gedenken we Goede Vrijdag. God heeft in Jezus, zijn kind, de angst, het lijden en de dood gedeeld. Maar aan het eind van de week is er ook Pasen. Er is opstanding, tegen angst, lijden en dood in. Laat dat ons hoop geven om schoonheid van het leven te blijven zien. Laat dat ons moed geven om ondanks Brussel, ondanks alles, in de kracht van de liefde te blijven geloven.  En er uit te handelen. In navolging van Jezus. Die door trouw te blijven aan de liefde trouw bleef aan ons. Die door trouw te blijven aan de liefde trouw bleef aan God.

Amen

Vooraf hield ik een minuut stilte en liet de vele bezoekers weten dat ze na de viering een kaarsje konden aansteken in de stilteruimte. Velen deden dat ook. Later die avond en de volgende dagen kreeg ik veel reacties op deze overdenking, zowel persoonlijk als online. Het had mensen geraakt en het laat maar weer eens zien hoe grote nieuwsgebeurtenissen een enorme impact hebben op het leven van elke dag.

Anton van Dijken

Door avandijken